On Nature PDF º

On Nature PDF º Empedokles werd in op Sicili geboren uit een gegoede familie Hij was arts, maar ook politicus en werd door zijn tijdgenoten als een soort magi r gezien Hij stierf in door een val in de Etna Voor veel schrijvers oa H lderlin was dit gegeven een bron van literaire inspiratieEmpedokles schreef in het Grieks een filosofisch gedicht dat later de titels Over de natuur en Zuiver. Empedokles werd inop Sicili geboren uit een gegoede familie Hij was arts, maar ook politicus en werd door zijn tijdgenoten als een soort magi r gezien Hij stierf indoor een val in de Etna Voor veel schrijvers oa H lderlin was dit gegeven een bron van literaire inspiratieEmpedokles schreef in het Grieks een filosofisch gedicht dat later de titels Over de natuur en Zuiveringen kreeg Van de vijfduizend regels die het bevatte zijn ons ruim vijfhonderd door diverse klassieke auteurs overgeleverd In de jaren negentig van de vorige eeuw is de Straatsburger papyrus gepubliceerd waarop de resten van ruim zeventig nieuwe regels staan Aarde, lucht, water en vuur waren volgens Empedokles de vier wortels of elementen van alles Ze werden door Liefde en Haat in een eeuwig durende cyclus respectievelijk bijeengebracht en gescheiden Het bijeenbrengen van de elementen door Liefde leidde tot het ontstaan van de levende wezens Het sterven was de door Haat veroorzaakte scheiding Empedokles verhaalt ook van de omzwervingen van een daimon, een ziel , die bloed heeft vergoten en als straf een lange reeks van levens doormaakt Daarin is hij afwisselend een plant, een dier een mens en een godInhoudVOORBERICHT INLEIDING Leven Werk n of twee boeken De vondst van de papyrus De volgorde van de fragmenten De basis van de vertalingLeerAchtergrond Empedokles taalgebruik De structuur van het gedicht antwoord opParmenides Kort overzicht van Empedokles leer Liefde en Haat en de elementen De Bol De cyclus en de zielsverhuizing De menging en scheiding van de elementen de hemellichamen Denken en waarnemen Goden en daimonen Het voortleven van EmpedoklesPlato Aristoteles De neoplatonici Friedrich H lderlin Matthew Arnold Friedrich Nietzsche Gerard van Klinkenberg Hans Andreus Samenvatting Noten bij de Inleiding Empedokles FragmentenTekst, vertaling en commentaarVoorwoord De verbannen daimon Slot voorwoord, gericht tot Pausanias De vier wortels of elementen De Bol De Kosmogonie De Hemelverschijnselen Het ontstaan van levende wezens Voorfase Eerste fase Tweede fase Derde fase Vierde fase de huidige toestand Ademen, waarnemen en denken God Het paradijs De Straatsburger Papyrus Toelichting Tekst, vertaling en commentaar Empedokles TestimoniaDiogenes La rtios,Leven en leer van beroemde filosofen VIII Theophrastos, Over de zintuigen ,en Aristoteles, Over ontstaan en vergaan b a Aristoteles, Metafysica a b Alexander van Aphrodisias, Quaestiones IITekstafwijkingen Omnummertabellen Beknopte bibliografie Index van namensource publisher Empedokles werd in op Sicili geboren uit een gegoede familie Hij was arts, maar ook politicus en werd door zijn tijdgenoten als een soort magi r gezien Hij stierf in door een val in de Etna Voor veel schrijvers oa H lderlin was dit gegeven een bron van literaire inspiratieEmpedokles schreef in het Grieks een filosofisch gedicht dat later de titels Over de natuur en Zuiveringen kreeg Van de vijfduizend regels die het bevatte zijn ons ruim vijfhonderd door diverse klassieke auteurs overgeleverd In de jaren negentig van de vorige eeuw is de Straatsburger papyrus gepubliceerd waarop de resten van ruim zeventig nieuwe regels staan Aarde, lucht, water en vuur waren volgens Empedokles de vier wortels of elementen van alles Ze werden door Liefde en Haat in een eeuwig durende cyclus respectievelijk bijeengebracht en gescheiden Het bijeenbrengen van de elementen door Liefde leidde tot het ontstaan van de levende wezens Het sterven was de door Haat veroorzaakte scheiding Empedokles verhaalt ook van de omzwervingen van een daimon, een ziel , die bloed heeft vergoten en als straf een lange reeks van levens doormaakt Daarin is hij afwisselend een plant, een dier een mens en een godInhoudVOORBERICHT INLEIDING Leven Werk n of twee boeken De vondst van de papyrus De volgorde van de fragmenten De basis van de vertalingLeerAchtergrond Empedokles taalgebruik De structuur van het gedicht antwoord opParmenides Kort overzicht van Empedokles leer Liefde en Haat en de elementen De Bol De cyclus en de zielsverhuizing De menging en scheiding van de elementen de hemellichamen Denken en waarnemen Goden en daimonen Het voortleven van EmpedoklesPlato Aristoteles De neoplatonici Friedrich H lderlin Matthew Arnold Friedrich Nietzsche Gerard van Klinkenberg Hans Andreus Samenvatting Noten bij de Inleiding Empedokles FragmentenTekst, vertaling en commentaarVoorwoord De verbannen daimon Slot voorwoord, gericht tot Pausanias De vier wortels of elementen De Bol De Kosmogonie De Hemelverschijnselen Het ontstaan van levende wezens Voorfase Eerste fase Tweede fase Derde fase Vierde fase de huidige toestand Ademen, waarnemen en denken God Het paradijs De Straatsburger Papyrus Toelichting Tekst, vertaling en commentaar Empedokles TestimoniaDiogenes La rtios,Leven en leer van beroemde filosofen VIII Theophrastos, Over de zintuigen , en Aristoteles, Over ontstaan en vergaan b a Aristoteles, Metafysica a b Alexander van Aphrodisias, Quaestiones II Tekstafwijkingen Omnummertabellen Beknopte bibliografie Index van namen source publisher