Board book ã Kulay! Epub º

Kulay! Epub º Let us join our carabao friends in this board book as we discover the different colors around us Samahan ang mga kaibigan nating kalabaw sa board book na ito, at tuklasin ang iba t ibang kulay sa ating paligid.Let us join our carabao friends in this board book as we discover the different colors around us Samahan ang mga kaibigan nating kalabaw sa board book na ito, at tuklasin ang iba t ibang kulay sa ating paligid