Kan ve Gül: Bir Kara Dejavu Kindle Ò Kan ve Kindle

Kan ve Gül: Bir Kara Dejavu Kindle Ò Kan ve Kindle - Gül: Bir PDF Æ ve Gül: Bir MOBI ò Ben bu an daha nce de ya amam t m sanki G l bah esi maziye, kanl bir yolculuk Kan ve G l, fantastik bir polisiye Rengini kandan, kokusunu g lden alan bir roman Ziyadesiyle hazin, epey hareketli, hayli komik kinci s n f a k romanlar evirmeni, orta s klet avare Aziz, bir yang nda k le d n m.Ben bu an daha nce de ya amam t m sanki G l bah esi maziye, kanl bir yolculuk Kan ve G l, fantastik bir polisiye Rengini kandan, kokusunu g lden alan bir roman Ziyadesiyle hazin, epey hareketli, hayli komik kinci s n f a k romanlar evirmeni, orta s klet avare Aziz, bir yang nda k le d n mek zereyken, zamanda yolculuk yaparak yirmi y l ncesine d ner stelik yirmi ya gen le mi bir haldeHen z i lenmemi bir cinayeti zmek zere harekete ge mesi pekala m mk nd r Karizmatik sosyopat Abd l n hayat n kurtarmas galiba iyi olacakt r Mazi tesisat n tamir edebilirse, hayat , istikbal musluklar ndan temiz ve tazyikli bir su gibi akacakt r Biricik a k Nergis ten hi ayr lmayacak, k z Zeynep e hakk yla babal k edecektirPeki, bu amat r dedektif, kaderin h km n de i tirebilecek midir Maktul kurtard na, katili buldu una memnun olacak m d r Gelece i g rmek mi daha zordur yoksa ge mi i mi Kara mizah ustas Alper Can g z, be inci roman nda, kurgu ve anlat mdaki yetkinli ini bir ad m daha teye ta yor