Kıyamete Kırk Kala PDF/EPUB ¿ Kıyamete Kırk

Kıyamete Kırk Kala PDF/EPUB ¿ Kıyamete Kırk PDF/EPUB or Cemal Safi nin genel olarak tek d rtl k halindeki iirlerinin bulundu u eseridir y l nda yaln zca adet bas lm t r. Cemal Safi nin genel olarak tek d rtl k halindeki iirlerinin bulundu u eseridir y l nda yaln zcaadet bas lm t r