☆ Inne Rozkosze eBook º

Inne Rozkosze eBook º Gdy w roku pa skim doktor weterynarii Pawe Kohoutek spojrza w okno i ujrza id c przez ogr d sw aktualn kobiet , z w a ciwym sobie pysza kowatym fatalizmem pomy la , i przydarzy a mu si przygoda, kt ra winna by ostrze eniem dla wszystkich. Gdy w roku pa skimdoktor weterynarii Pawe Kohoutek spojrza w okno i ujrza id c przez ogr d sw aktualn kobiet , z w a ciwym sobie pysza kowatym fatalizmem pomy la , i przydarzy a mu si przygoda, kt ra winna by ostrze eniem dla wszystkich